سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

غزال و غزل هر دوان مر تو را

نجویم غزال و نگویم غزل

غزال اگر به کمند اوفتد عجب نبود

عجب فتادن مرد است در کمند غزال

نوشتم این غزل نغز با سواد دو دیده

که بلکه رام غزل گردی ای غزال رمیده

از غزال و کوه اگر نسبت ندارد پس چرا

گه ثبات کوه دارد گاه انگیز غزال

غزال و کبک شدستند دشمن تو به طبع

که برده داری رفتار کبک و چشم غزال

چون پی آن غزال مرکب تاخت

خویشتن را ز صف برون انداخت

شه به دنبال و آن غزال از پیش

هر دو رفتند تا بر درویش

تو غزال رمیده را مانی

من کمان خمیده را مانم

خلق تو زکام شیر انگیزد

چون ناف غزال نافهٔ سارا

هم یوز و سگ اگر چه ز یک جنسند

سگ نشکرد غزال گرازان راتعداد ابیات منتشر شده : 365483