سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

غزل آموز غزالانم و با نای شبان

غزل خود به غزالان غزلخوان گویم

ور غزل خواهد آن رمیده غزال

غزل اوحدی بخوان در حال

ای یار مخوان ز اشعار الا غزل حافظ

اشعار بود بیکار الا غزل حافظ

استاد غزل سعدیست نزد همه کس لیکن

دل را نکند بیدار الا غزل حافظ

نوشتم این غزل نغز با سواد دو دیده

که بلکه رام غزل گردی ای غزال رمیده

صنم در نامه می کرد این غزل درج

به تضمین در غزل کرد این غزل خرج

مطرب غزل عبید برخوان

دل برده ز دست تیزهوشان

ز سخن ها که هر کسی گفتند

غزل اوحدی بکار آمد

زبان خامهٔ من سوخت زین غزل وحشی

مگر زبانه ای از آتش نهانم بود

وحشی به فکر چشم غزالی به هر غزل

انگیز طبع سحر طرازم زیاده شد


 • جستجوی بیچاره در همه ی آثار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی لاله خال در محتشم کاشانی
 • جستجوی نوشته در حافظ
 • جستجوی داری حدیث موش در عبید زاکانی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی غزل در همه ی آثار
 • جستجوی درد در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331644