سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

قبلهٔ دولت محمد آفتاب محمد ت

آن که هست از داد او دین محمد پایدار

محمد بن محمد که یمن همت اوست

معین و مظهر دین محمد مختار

کمال دین محمد محمد آنکه برای

جمال حضرت و صدر و وزیر سلطانست

حرم عفت و عصمت به تو آراسته باد

علم دین محمد به محمد برپای

دو محمد آفرید ایزد سزای تهنیت

آن محمد در نبوت این محمد در تبار

مرا چه زهره؟ که گویم: غلام روی تو باشم

سگ غلام غلام سگان کوی تو باشم

شهره ام تا رسد پیام و سلام

خواجه ام تا بُوَم غلام غلام

ای محمد سیرت و نامت محمد هر که او

از محمد بازگردد بازگشت از دین رب

آفتاب فلک جاه، غیاث الحق و دین

که محمد و صفت و نام محمد سنن است

غلام تو را آرزوی محال

فتاد از من بی گنه در خیال

تعداد ابیات منتشر شده : 510165