سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ز غیرت خلوت دل را، ز غیرت کرده ام خالی

که غیرت را نمی زیبد، درین خلوت سرا رفتن

فراغت بخشد از سودای غیرت

رهاند خاطر از غوغای غیرت

غیرت حق بر مثل گندم بود

کاه خرمن غیرت مردم بود

که آلفته را هست غیرت بسی

ندارد چو آلفته غیرت کسی

چو شه غیرت کند با قدرت خویش

جهان سوزد ز سوز غیرت خویش

در آینه ای گر چه نماید غیرت

غیر تو ز آینه زداید غیرت

نقش خیال غیرت در دیده گر نماید

غیرت کجا گذارد از دیده اش برانیم

سوز او ساز فزون روز به روز

ز آتش غیرت غیریت سوز

غیر از گریه ام افتاده به غیرت قدسی

کاش یک چشم زدن بر سر غیرت می بود

می کنی دعوی غیرتناکی

لیکن از معنی غیرت پاکی

تعداد ابیات منتشر شده : 510165