سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

نمی دانم ز غیرت غیرت ای دوست

کدامست غیر تو تا آن بمانم

تا چو آن شمع شب افروز باغیار توئی

ز آتش غیرت دل، غیرت پروانه شدم

چرا از غیرت مذهب بود کم غیرت مشرب؟

مرا در حلقهٔ اهل ریا مگذار ای ساقی

غیرت گلرخان یغمایی

رشگ مه طلعتان فرخاری

آرزوهای مرا غیرت تو

مجتمع تا شده بشکست بهم

عقل اگر نقش غیر بنگارد

غیرت غیر سوز نگذارد

غیرت روزگار بادم داد

دادم آن روزگار نیک بباد

که زمین را من ندانم ز آسمان

امتحانت کرد غیرت امتحان

بقامت حسرت سرو بلندی

بطلعت غیرت ماه تمامی

در ایوان ریاحین عشرت یکایک

بمیدان شیاطین غیرت سراسر

تعداد ابیات منتشر شده : 510165