سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چو تو منبع عطائی ز تو فیض فیض جوید

ز تو فیض فیض جوید چو تو منبع عطائی

پیوسته ز عشق فیض جو فیض

کو منبع فیضهاست ای فیض

نور چشم تر فیض مونس و غم خور فیض

نروی از بر فیض هان پشیمان نشوی

از رخت هستی فیض و ز لبت مستی فیض

وز قدرت پستی فیض دورم از خویش مکن

چون فیض اگر شوی مجرّد

بس فیض که یابی از سخنهاش

غم با دلت آشناست ای فیض

جانت هدف بلاست ای فیض

عمر تو همه هباست ای فیض

درد دینت کجاست ای فیض

عشقت ره و رهنماست ای فیض

جز عشق رهی کجاست ای فیض

دیدیم جمال لا اله الا الله

دیدیم جلال لا اله الا الله

فاض قلب الفیض من فیض الحکم فیضوضه

کالسحاب الماطر الفیاض او فیض البحار

 • جستجوی شیرین سخن در همه ی آثار
 • جستجوی دیو در همه ی آثار
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی سرمست در همه ی آثار
 • جستجوی تو برو خود را باش در همه ی آثار
 • جستجوی خاقانی در خاقانی
 • جستجوی بیت س در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در حافظ
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 486383