سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

این مستی من ز لا اله الا هو

جانم بفدای لا اله الا هو

ای یار فیض برده ز باران صحبتم

دامان بگش ز فیض سحابم دگر نماند

چو تو زلف میگشائی دل فیض میگشاید

دل فیض میگشاید چو تو زلف میگشائی

مستم ز ندای لا اله الا هو

هستم ز برای لا اله الا هو

خدای فیض کند بر زبان او جاری

بهر نفس همه جا لا اله الا هو

سکینهٔ دل و جان لا اله الا الله

نتیجهٔ دو جهان لا اله الا الله

بگفتن دل و جان فیض اقتصار مکن

بگو بنطق و زبان لا اله الا الله

چه میشود چو مرا فیض دادهٔ لقب از لطف

مدام سرخوش فیض شراب ناب تو باشم

بر همزن و ویران کن اقلیم وجود فیض

اقلیم وجود فیض بر همزن و کن ویران

ز حق رسید ندا لا اله الا هو

دلم ربود ز جا لا اله الا هو

تعداد ابیات منتشر شده : 510165