سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

لب و دندان و چشم و زلف و رخسار

بر و دوش و قد و بالا و رفتار

گهی که یادم آمد صحبت یار

لب و دندان و زلف و چشم و رخسار

ز چشم او همه دلها جگرخوار

لب لعلش شفای جان بیمار

شبی دور از لب و دندان اغیار

به دندان می گزیدم من لب یار

تا همی خایم لب و دندان خویش

ز آرزوی آن لب و دندان دوست

صد بار گزیدم لب افسوس به دندان

هر بار که یاد لب و دندان تو کردم

شب نیست که از غصه به دندان نگزم لب

دور از لب و دندان جوانان دلارام

به دندان و لب شیرین مسلم نیست دل بردن

جز آن یاقوت لب، معشوقِ مروارید دندان را

همه شکر لب و بادام چشم و پسته دهان

بنفشه زلف و سمن عارضین و گل رخسار

تا خیال لب و دندان تو در چشم منست

مردم چشم من از لعل و گهر قارونستتعداد ابیات منتشر شده : 373712