سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

لب و دندان و چشم و زلف و رخسار

بر و دوش و قد و بالا و رفتار

گهی که یادم آمد صحبت یار

لب و دندان و زلف و چشم و رخسار

ز چشم او همه دلها جگرخوار

لب لعلش شفای جان بیمار

صد بار گزیدم لب افسوس به دندان

هر بار که یاد لب و دندان تو کردم

به دندان و لب شیرین مسلم نیست دل بردن

جز آن یاقوت لب، معشوقِ مروارید دندان را

تا خیال لب و دندان تو در چشم منست

مردم چشم من از لعل و گهر قارونست

زلف و چشم دلبر من لاعِبَ است و ساحرست

لِعب زلف و سِحر چشم او بدیع و نادرست

افتادی اگر ز چشم مردم چون اشک

در چشم منی عزیز چون مردم چشم

گر بترسد ز دلم زلف و لب او نه عجب

زانکه در زلف و لب او همه مشک و شکرست

بدو چشم شوخ جادو بربود خوابم از چشم

مرساد چشم زخمی بدو چشم چشم بندشتعداد ابیات منتشر شده : 167088