سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

لب و دندان و چشم و زلف و رخسار

بر و دوش و قد و بالا و رفتار

گهی که یادم آمد صحبت یار

لب و دندان و زلف و چشم و رخسار

ز چشم او همه دلها جگرخوار

لب لعلش شفای جان بیمار

به دندان و لب شیرین مسلم نیست دل بردن

جز آن یاقوت لب، معشوقِ مروارید دندان را

تا خیال لب و دندان تو در چشم منست

مردم چشم من از لعل و گهر قارونست

زلف و چشم دلبر من لاعِبَ است و ساحرست

لِعب زلف و سِحر چشم او بدیع و نادرست

افتادی اگر ز چشم مردم چون اشک

در چشم منی عزیز چون مردم چشم

ای چشم هم چشم به چشمت روشن

چون چشم تو چشم من دگر چشم ندید

ای چشم تو چشم چشمه هر چشم همه

بی چشم تو نور نیست بر چشم همه

چشمم چو به چشم خویش چشم تو بدید

بی چشم تو خواب چشم از چشم رمید

تعداد ابیات منتشر شده : 76922