سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

وگرنه بر لب و دندان او مرا رَشْک است

چرا همی لب من خسته گردد از دندان

تا خیال لب و دندان تو در چشم منست

مردم چشم من از لعل و گهر قارونست

زلف و چشم دلبر من لاعِبَ است و ساحرست

لِعب زلف و سِحر چشم او بدیع و نادرست

هر شکری هر گوهری محو لب و دندان تو

محو لب و دندان تو هر شکری هر گوهری

چشم من غَوّاص شد تا زلف او شد بادبان

زلف او طرفه است لیکن چشم من زو طرفه تر

افتادی اگر ز چشم مردم چون اشک

در چشم منی عزیز چون مردم چشم

گر بترسد ز دلم زلف و لب او نه عجب

زانکه در زلف و لب او همه مشک و شکرست

بدو چشم شوخ جادو بربود خوابم از چشم

مرساد چشم زخمی بدو چشم چشم بندش

ای چشم هم چشم به چشمت روشن

چون چشم تو چشم من دگر چشم ندید

سه لب کرده دو لب خندان بیکبار

لب کشت و لب جوی و لب یار

 • جستجوی دوست در همه ی آثار
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی چتر در همه ی آثار
 • جستجوی نوشته در همه ی آثار
 • جستجوی یار در شهریار
 • جستجوی خوشا بزم وفا کزخجلت اظهار در بیدل دهلوی
 • جستجوی منی در رشیدالدین میبدی
 • جستجوی ای که نشان مشو در اوحدی
 • جستجوی خواب در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 505935