سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ماندست چون دل من در زلف او سیر

رخسار آبدارش در زلف تابدار

از چشم بد ایمنی که دارد

دندان و لب تو شکل یاسین

جمالت چشم جان را چشمهٔ نور

ز رخسار تو بادا چشم بد دور

چند گیرم ز غم به دندان دست

آه از دست آن لب و دندان

با لب تو جان شکار زلف تست

با رخ تو کار کار زلف تست

تا باز گشادند سر زلف ز رخسار

از روی جهان زلف شب تار گشادند

به لب و چشم ، راحتی و بلا

به رخ و زلف ، توبه ای و گناه

بی لب و دندان شیرین تو صبر

از بن سی و دو دندان می کنم

لب و دهان تو را تابدید خاتم لعل

لب نگین ز تحیر گرفت بر دندان

چشم ازان غمزه و رخسار بنتوانم دوخت

اگرم غمزه و چشم تو بدوزند به تیرتعداد ابیات منتشر شده : 167088