سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

رخسار دشت ها همه تازه شد

چشم شکوفه ها همه بینا شد

لب شیرین ترا زحمت دندان رهی

ناگزیر است چو ابرام مگس حلوا را

ای چشم سپهر در تو حیران

در بنده به چشم لطف بنگر

ز طرف خشک رودش خنجر خار

چو دندان از لب اژدر نمودار

شاهدان آتشین لب آب دندان آمدند

کاب کار و کار آبی را بهم درساختیم

پس به چشم خیال خود بفروش

لیکن از چشم خود رضا بستان

اگر نشکند در ز دندان تو

یکی زیر دندان خود کن، ببین

خیز و بیا چشم روزگار برآور

کز تو مرا چشم روزگار برآورد

جامی لبا لب بایدت لب بر لب ساقی بده

زان بادهٔ باقی بکش وین باقی جان را بده

تا لب گور لب ما و لب جام شراب

تا در مرگ سر ما و در باده فروش

تعداد ابیات منتشر شده : 510165