سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بادا مدام عدل شهنشاه روزگار

و آسوده باد ملک ز عدل مُدام او

لذت شناس نیست که از دوست غافلست

لذت کسی شناخت که غافل نمیشود

با جام می مدام حریفانه همدمیم

مستانه زان مدام ز میخانه دم زدیم

زان عرب بنهاد نام می مدام

زانک سیری نیست می خور را مدام

چو مشهور گشتم به شرب مدام

نبد چاره از محفل خاص و عام

آنکه یاقوت لبش در نظر تست مدام

شکرین پسته او نقل مدام تو شود

لذت زهر بلا پرس ز مستان عشق

از دل می خوارگان لذت صهبا طلب

وصل لیلی مطلب مجنون نبود، او را مدام

لذت آوارگی ها، دشت پیما کرده بود

گر نبود اندازهٔ عمرت مدام اندر جهان

شکر آثار تو خواهد بود تا محشر مدام

ترا لذت ز علم و از عمل بوی

چه خوانی لذت علم از عمل جوی

تعداد ابیات منتشر شده : 510165