سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

زیر دندان زبان مادر کند

ریخت خون از دهان هر دو نفر

خندهٔ مادر و خموشی او

پسرش را ز راه برد بدر

لاجرم من زبان مادر را

قطع کردم چو اره شاخهٔ تر

مادر خون بپرورد در ناز

مادر خاک ازو ستاند باز

ای ریزهٔ روزی تو بوده

از ریزش ریسمان مادر

افسرده چو سایه و نشسته

در سایهٔ دوکدان مادر

ای باز سپید چند باشی

محبوس به آشیان مادر

ای در یتیم چون یتیمان

افتاده بر آستان مادر

با این همه هم نگاه می دار

حق دل جانفشان مادر

با غصهٔ دشمنان همی ساز

بهر دل مهربان مادر

تعداد ابیات منتشر شده : 505815