سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بنرمی چنین داد مرغش جواب

که ای سالیان خفته، یکشب مخواب

تا به کی بیکار باشد جوهر شمشیر ناز

گرچه می دانم نگاهت فتنه است ما مخواب

مخواب در دل شب ها که موج قافله ایست

که از کسی که به شب های تار می گذرد

 • جستجوی فرق دارد در همه ی آثار
 • جستجوی عمل در همه ی آثار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی ر در همه ی آثار
 • جستجوی زهرا کریمی در همه ی آثار
 • جستجوی ایمان در همه ی آثار
 • جستجوی ستم در حافظ
 • جستجوی حشمت و بر دفتر در حافظ
 • جستجوی فطر در همه ی آثار
 • جستجوی کنج ، یار ،می در خیام نیشابوری
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165