سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

یقینم که ضایع نماند مرا

زلالی به لب برچکاند مرا

دیدهٔ بخت مرا گریان مکن

گردن بخت مرا خندان مزن

عشق پرداز ما مرا دریاب

ای بلای خدا مرا دریاب

اندر شکن زلف مرا بشکستی

وندر بندش دل مرا دربستی

خاکم که مرا منی نیابی

بادم که مرا تنی نیابی

گه مرا داد شکرش بوسه

گاه سروش مرا گرفت کنار

شادی آمد مرا ازین شفقت

خنده آمد مرا ازین گفتار

صدقت از کذب رهانید مرا

پایه بر چرخ رسانید مرا

نه مرا مطربان چابک دست

نه مرا ساقیان سیمین ساق

نه مرا برتکاب تو پایاب

نه مرا برگشاد تو جوشنتعداد ابیات منتشر شده : 373712