سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

اسیر و اسپ و مال و رخت و کالا

زر و سیم و در و لولوی لالا

هلاک و عیش و بد و نیک و شدت و فرجند

غم و سرور و کم و بیش و درد و درمانند

جوان و پیر و زن و مرد و کاهل و جاهل

کلان و خرد و بد و نیک و ابکم و الکن

عشق و مهر وخال و زلف و روی و چشم و خط و لب

ور زو کار و بوی و مال و بوس و بین و خار و خای

خداوندا! یکی بنگر به باغ و راغ و دشت و در

که گشته از خوشی و نیکویی و پاکی و خوبی

من بدانم علم و دین و علم طب و علم نحو

تو ندانی دال و ذال و راء و زاء و سین و شین

ظلمت و غفلت و فساد و فجور

ریبت و غیبت و عناد و غرور

به نیل و دوده و گلغونه و مداد مزین

به زر و نقره و شنگرف و لاجورد منمّق

که کن و بارکش و کارکن و راهنورد

صفدر و تیزرو و تازه رخ و شیرآواز

ز گنج و گوهر و خلخال و یاره

ز تاج و تخت و طوق و گوشواره

تعداد ابیات منتشر شده : 510165