سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

آید از هر یکی به جای صدا

خلدالله ملکه ابدا

ذات ملکه است جنت عدن

کس جنت بی گمان ندیده است

چون تو ملکه نبود و چون من

کس شاعر مدح خوان ندیده است

ملایک جمله گفتندش همانگه

دعا: خلد الرحمن ملکه

گفت در بذله از پی بذلش

ضاعف اللّٰه ملکه عدلش

دایما فی السکون و الحرکه

کرده اخلاق نیک را ملکه

از بس که گفتم ای ملکه بس بس از کرم

جمع ملائکه در گوش استوار کرد

دل روی مراد از آن ندیده است

کز اهل دلی نشان ندیده است

دل هر دو جهان سه باره پیمود

یک اهل در این میان ندیده است

در شیب و فراز این دو منزل

یک پیک وفا روان ندیده است

تعداد ابیات منتشر شده : 510165