سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

باز طوفان اجل نابود ساخت

گوهری از قلزم ز خار علم

شک ندارم که قدیمی است وجود

تا ابد نیز نگردد نابود

بکشد رخت خود ز شهر وجود

بنشیند به گوشه ای نابود

گذشته گذشته است و آینده نیست

میان دو نابود، پاینده چیست ؟

مپندار کاین نیز نابود نیست

نساید کسی کو نفرسود نیست

بود و نابود صورت و معنی

از فنا و بقای ما باشد

بود و نابود در نمی گنجد

مایه و سود در نمی گنجد

عاشق آنست در جهان کو را

بود و نابود بهر یار خودت

ورش خواهی همان نابود و ناباب

شود نابودتر از نقش بر آب

سپرده ره به ره داران مقصود

همه غولان ره را کرده نابود

 • جستجوی از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفتِ در حافظ
 • جستجوی دل آرام در جامی
 • جستجوی زمانه در همه ی آثار
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی برخیز در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در سعدی
 • جستجوی طلب در همه ی آثار
 • جستجوی جان در همه ی آثار
 • جستجوی اسرار در حافظ
 • جستجوی عمر گرانمایه در پروین اعتصامی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 507630