سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

منکر شدش نادان ولی

کن نیست دانا منکرش

دل بی علم چشم بی نورست

مرد نادان ز مردمی دورست

مرد نادان در شمار چارپاست

مغز خالی کم بهاتر از کدوست

خویشتن را شناس ای نادان

تا مشرف شوی چو عقل و چوجان

این مثل زد وزیر با بهمن

دوست نادان بتر زصد دشمن

گر پای امتحان به میان آید

داناکجا خورد غم نادان را

عاشق رنجست نادان تا ابد

خیز لا اقسم بخوان تا فی کبد

آتشم درفتاد از آن نادان

گفتم: ای دل، تو نیک تر وادان

بستهٔ تو هزار نادان هست

چه عجب صدهزار دانا هم

اینت نادان که آتش افروزد

خویشتن در شرر در اندازدتعداد ابیات منتشر شده : 373712