سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ز بیدادت بهار ناز رنگین

ز رفتار تو کار فتنه بالاست

پیش کسانی که صاحبان نیازند

هیچ تنعم ورای ناز نباشد

کجا آن رخ ناز پروردشان؟

بیا این زمان بین گل زردشان

ناز دارم بر جمیع اولیا

ز آن ولی نازنین یعنی علی

نعمت چه کند چو نعمت اللّه

پروردهٔ ناز و نعمت اوست

« بچشمی ناز بی اندازه میکرد

بدیگر چشم عهدی تازه میکرد»

حسنت نیازمند تماشای ناز نیست

اما ز ذوق جلوه ی خود بی نیاز نیست

نقشبند حسن عرفی ناز بود

کز دل فرهاد نقش سنگ داشت

بگذار تا بنازد بر روی گل دمی

هرچند باغبان نبرد ناز عندلیب

بر سنگ زدیم شیشۀ نام

از ننگِ وجودِ ناز پرورد

تعداد ابیات منتشر شده : 510165