سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

عقل رنگ آمیز،کی گردد حریف درد عشق

خامهٔ تصویرکی خواهدکشیدن ناله را

گریه آبی به رخ سوختگان بازآورد

ناله فریادرس عاشق مسکین آمد

گفتمش ناله شبهای مرا نشیندی

گفت از افغان توام شب همه شب دردسرست

از مویه تنم بسان مویست

وز ناله دلم بشکل نالست

گر چه روزی تیره تر از شام غم باشد مرا

در دل روشن صفای صبحدم باشد مرا

زرپرستی خواب راحت را ز ندگس دور کرد

صرف عشرت می کنم گر یک درم باشد مرا

خواهش دل هر چه کمتر شادی جان بیشتر

تا دلی بی آرزو باشد چه غم باشد مرا

در کنار من ز گرمی بر کناری ایدریغ

وصل و هجران غم و شادی به هم باشد مرا

گر چه در کارم چو انجم عقده ها باشد رهی

چهره بگشاده ای چون صبحدم باشد مرا

چو تابوتش از جای برداشتند

همه ناله و وای برداشتندتعداد ابیات منتشر شده : 206556