سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

قلم ران این نامهٔ چون بهشت

چنین کرد دیباچه را سر به نشت

تا کی ز نشت وزین بر پشت؟

خود زین شکم تهیت غم نیست؟

مُعتَکِف درگهت چه بخت و چه دولت

مُعتَرفِ دا نشت چه پیر و چه برنا

تعداد ابیات منتشر شده : 510165