سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

هر مائده ای که دست ساز فلک است

یا بی نمک است یا سراسر نمک است

مرا پیوند او خواری نیرزد

نمک خوردن جگرخواری نیرزد

گرچه نمک تمام دارد

بر سفره کباب خام دارد

جانا، مگذر نمک فشانان

بر سوختگان و سینه ریشان

نمک دیگ خواجگی جودست

نه بخیلی و خشم و بی نمکی

شوری ز لب تو در جهان است

کامروز لبی بدان نمک نیست

ته که مرهم نه ای بر داغ ریشم

نمک پاش دل ریشم چرایی

کام همت اگر انباشتهٔ ذوق خفاست

شور حاجت - نمک مایده استغناست

در پیش خسان اگر نهی خوانی

هم بی نمک منافقی باید

هر خار که گلبن طمع داشت

در چشم نمک فشان شکستم

تعداد ابیات منتشر شده : 510165