سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

صف سیاه از علم سرخ وز رد

نسخهٔ دیباچهٔ نوروز کرد

که پیروزگر شاه پیروز باد

همه روزگارانش نوروز باد

لاجرم بود اول نوروز

گه در آبان و گاه در مرداد

بوی گل بامداد نوروز

و آواز خوش هزاردستان

دست سرما فرو درید و سترد

کسوت شاخ و صنعت نوروز

خیمهٔ نوروز بر صحرا زدند

چارطاق لعل بر خضرا زدند

گل صد برگ را بباید ساخت

فصل نوروز با نوای هزار

این غزل یک دو نوبت از سرسوز

بلبلی باز گفت در نوروز

یاری کزو وظیفه نوروز خواستم

گفت از لبم رطب دهم از غمزه خار داد

دمادم نالهٔ دلسوز میکرد

نوا در پردهٔ نوروز میکرد

تعداد ابیات منتشر شده : 508170