سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

همه دلست و همه زهره و همه مردی

همه هشست و همه دانش و همه فرهنگ

هم با همه همدمی و هم بی همه تو

ای با همه تو بی همه تو نی همه تو

همه احکامشان باطل همه اقوالشان بهتان

همه تخمینشان ناقص همه تقویمشان ابتر

ندیمانی همه فاضل مشیرانی همه عاقل

سوارانی همه پردل غلامانی همه صفدر

شغل همه برسنجی، داد همه بستانی

کار همه دریابی، حق همه بگزاری

همه محض بخشش ، همه صرف دانش

همه نفس حکمت ، همه عین مفخر

همه در ذکر و ما همه خاموش

همه تسبیح و ما همه زنار

همه دردم همه داغم همه عشقم همه سوزم

همه در هم گذرد هر مه و سال و شب و روزم

شعرت همه معانی و لفظت همه نُکَت

طبعت همه مدایح و دَرجَت همه ثنا

همه عدل ورز و همه مکرمت کن

همه مال بخش و همه محمدت خرتعداد ابیات منتشر شده : 167058