سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

همه دردم همه داغم همه عشقم همه سوزم

همه در هم گذرد هر مه و سال و شب و روزم

شعرت همه معانی و لفظت همه نُکَت

طبعت همه مدایح و دَرجَت همه ثنا

همه عدل ورز و همه مکرمت کن

همه مال بخش و همه محمدت خر

همه نام جوی و همه کام ران

همه بزم ساز و همه نوش خور

همه خجسته فعال و همه درست آیین

همه فرشته خصال و همه نکو مخبر

همه کام تیغ و همه دم کمر

همه سر سنان و همه تن سپر

اول همه سلام بد ، آخر همه پیام

لفظش همه ز حزن و حروفش همه محن

آن همه اندوه بود و این همه شادی

آن همه گفتار بود و این همه کردار

رزمش همه با نصرت و رسمش همه نیکو

روزش همه با دولت و کارش همه زیبا

همه جودست و سخاوت همه فضلست و کرم

همه عدلست و کفایت همه حلمست و وقارتعداد ابیات منتشر شده : 251627