سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

وان که در غزنین همی برزد به جنگش آستین

بنده وار اکنون همی خواهد که بوسد آستان

سایه به فرقت که مغیلان کند

به که سراپرده سلطان کند

که دیده بحر که در بر همی کند خفتان

که دیده مهر که بر سر همی نهد مغفر

به که نشینی به مهب شمال

پای فرو کرده به آب زلال

ور نه که یارد که به آن ره برد

ور چه شود مرغ به آن ره پرد

تا به جایی که مرا داد همی مسحی و کفش

تا به حدی که همی داد خرم را جو و کاه

در دین چو اعتصام به حبل متین کنند

آن به که مطلع سخن از رکن دین کنند

خاری که به من در خلداندر سفرهند

به چون به حضر در کف من دسته شبوی

خاری که به من در خلد اندر سفر هند

به چون به حضر در کف من دستهٔ شبوی

به این حسن جهانگیری که دادت

به این خوبی که در عارض نهادتتعداد ابیات منتشر شده : 373712