سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

از شمار وصال دوست مرا

جز غم بی شمار می نرسد

صد سورهٔ هجر می فرو خوانی

در شان وصال آیتی باید

گفتمش دل وصال می طلبد

راستی من هم اندرین هوسم

گرچه فتراک وصال است بلند

دستم آخر به دوالش برسد

خام پندار سوخته جگران

در هوس پختن وصال توایم

با لشکر هجر تو همه سال

ز امید وصال در نبردم

آخر به سر آید این شب هجر

وین صبح وصال بردمد هم

بی عشق وصال تو نباشد

جز نام ز عیش بر زبانم

امیدوار باش بروز وصال سیف

می دان یقین که ناله شبها اثر کند

از شراب الست روز وصال

دل مستم هنوز مخمور است

تعداد ابیات منتشر شده : 508575