سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بود دردی اثر از شادی امروز تورا

واندر امروز ز پیروزی فرداست اثر

پیروزی شاهان بود از اختر دولت

پیروز شد از طلعت او دولت و اختر

ایام نمودست ز بهروزی او فخر

اعلام فزودست ز پیروزی او فر

چو آمد همه کار گیلان به ساز

به پیروزی و خرمی گشت باز

به پیروزی ز میدان باز گشتند

همان با نای و نی دمساز گشتند

همه ره تا به درگه شاه قیصر

به پیروزی ز ساقی خواست ساغر

نشست آن آفتاب شام رقع

به پیروزی در آن برج مرصع

به پیروزی رسید از روم جمشید

چو عیسی همعنانش مهد خورشید

بقا بادش ز پیروزی و شادی

نهاده پای بر عزّ و جلالا

چه چیزست این جهان نو که کردست

ز پیروزی و از دولت مصور

تعداد ابیات منتشر شده : 510165