سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ای هزارت چشم در هر گوشه سرگردان چشم

آهوی چشم سیه مستان تو را قربان چشم

بی روی تو گشت لاله گون مردم چشم

بنشست ز دوریت به خون مردم چشم

اگر چشمت به چشم آرد به چشم خویش سلمان را

خوشا چشمی که پیش چشم تو جانا به چشم آید

اگردر آب چشم من نشینی

ز آب چشم، چشم من نبینی

کاین چشم اگرنه چشم یار است

زان چشم سیاه یادگار است

دمیده چشم اختر میل در چشم

پلاس شب کشیده نیل در چشم

چشم بسته می شود وقت قضا

تا نبیند چشم کحل چشم را

چشم مستش چشم بندی می کند

می برد از چشم ما خواب و خیال

چشم می دزدند و آنجا چشم نی

چشم آن باشد که بیند مامنی

نیارد عاشق آن دیدار در چشم

که با یارش نیفتد چشم بر چشمتعداد ابیات منتشر شده : 373712