سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چشم بر چشم من سرگشته افکن تا تو را

بهر دفع چشم بد گردم بلاگردان چشم

ای هزارت چشم در هر گوشه سرگردان چشم

آهوی چشم سیه مستان تو را قربان چشم

چشم تو در آیینه به چشم تو نمود

بر چشم تو فتنه گشت هم چشم تو زود

شدی به نیم چشم زد ز چشم فتنهٔ خرد

که دور باد چشم بد ز چشم فتنه زای تو

بی روی تو گشت لاله گون مردم چشم

بنشست ز دوریت به خون مردم چشم

اگر چشمت به چشم آرد به چشم خویش سلمان را

خوشا چشمی که پیش چشم تو جانا به چشم آید

کسی کز بهر زخم چشم زد نیل

رسیدش چشم زخمی ناگه از میل

به چشم کس چو کس خار ستم داد

بباید چشم خود با سر بهم داد

اگردر آب چشم من نشینی

ز آب چشم، چشم من نبینی

کاین چشم اگرنه چشم یار است

زان چشم سیاه یادگار است

تعداد ابیات منتشر شده : 501469