سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

زین ژاله مرا لاله دمیدست ز چهره

زین هاله مرا ژاله چکیدست به رخسار

تا روز ژاله بارد از چشم همچو رودم

آری نکو نماید بر روی لاله ژاله

نرم نرم از سمن آن نرگس پر خواب گشاد

ژاله ژاله عرق از لالهٔ او کرد اثر

دلش گشت دریای درد از دریغ

شدش دیدگان ژاله بارنده میغ

قضا را بود فصل نوبهاران

ز ابر نوبهاری ژاله باران

صبحا به گلاب ژاله بنشان

این درد سری که شب کشیدم

برآمد تیره ابری ژاله بارید

به کوهستان مغرب لاله بارید

علم ابر و تندر بود کوس او

کمان آدنیده شود ژاله تیر

درآمد از درم آن ترک فرخار

گلش پر ژاله خورشیدش پراختر

قطرهٔ ژاله بر گل خندان

نسبتی دان بدان لب و دندان


 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی می در همه ی آثار
 • جستجوی لاله خال در محتشم کاشانی
 • جستجوی محنت در همه ی آثار
 • جستجوی بخت بز در قاآنی
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی ژاله در همه ی آثار
 • جستجوی اختیار در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 334748