سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

تا چند ازین حبله و زراقی عمر

تا چند مرا جرعه دهد ساقی عمر

دجله عمری است، تر وتازه که خوش می گذرد

ساقیا می گذر عمر به عطلت مگذار!

ای دل به درخانهٔ جانانه گذر کن

مستانه در آن کوچهٔ میخانه گذر کن

اسکندر و تنعم ملک دو روزه عمر

خضر و شعار مفلسی و عمر جاودان

جلوه برق شتابنده بود جلوه عمر

مگذر از باده مستانه که شب در گذر است

هر آن کو جمله عمر خود در این کرد

به هرزه صرف عمر نازنین کرد

این عمر، که برده ای تو بی یار بسر

ناکرده دمی بر در دلدار گذر

فی المثل عمر نوح اگر یابی

چون به طوفان رسی خطر یابی

آتشی افتاد در عهد عمر

همچو چوب خشک می خورد او حجر

خلق آمد جانب عمر شتاب

کآتش ما می نمیرد هیچ از آب


 • جستجوی شب و رویا در همه ی آثار
 • جستجوی سر در همه ی آثار
 • جستجوی همه در همه ی آثار
 • جستجوی رهی در رهی معیری
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی درد عشق در عطار
 • جستجوی شکست در همه ی آثار
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی گذر عمر در همه ی آثار
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 334791