سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گر نداری سر من وای من و چشم امید

دست من گیر که دیرست که بر دست توم

به چشم مرحمت ای دوست یک کرشمه که دل

ز دست شد ز سر دست پر نگار توم

این ز آرزوی تخت تو سر برزند ز کوه

وان ز آرزوی تاج تو سر برزند ز کان

ای ز آرزوی تخت تو سر برزند ز کوه

وان ز آروزی تاج تو سر بر زند ز کان

هر کس که کند قصد که تا سر بکشد زو

سر گمشده بیند چو کشد دست به سر بر

وه! که کارم ز دست می برود

روزگارم ز دست می برود

تو را که گفت که بُگسِل ز بیعت و پیمان

تو را که گفت که بگذر ز وعده و میثاق

دست به دست همچو گل آن بت مست می رود

گر ز پیش نمی روم کار ز دست می رود

گلی را گر برون ارم ز خاری

ز هر برگش سر خاری برآید

من تختهٔ عاشقی ز سر گیرم

هرچند که او ز سر نمی گیردتعداد ابیات منتشر شده : 412888