سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

صبر وحشی به غمزه می سنجد

تیر در جان من ترازو چیست

می توانم بود بی تو ، تاب تنهاییم هست

امتحان صبر خود کردم شکیبایم هست

جز فکر جدا شدن ز دلدارم نیست

این صبر هراسنده ولی یارم نیست

بسا یاران که بودی این گمانشان

که بی هم صبر نبود یک زمانشان

اگر بی روی آن شمع شب افروز

به مکتب می نمودم صبر یک روز

به خنده مصلحت دیدی فریبش

که چون غارت کند صبر و شکیبش

خیالت برده از دل صبر و تابم

نگاهت کرده سرمست و خرابم

ز عاشق چون برد صبر و قرارش

به پیش آرد خیال وصل یارش

وز آن آتش که خوی من برافروخت

مرا خود خرمن صبر و سکون سوخت

نیم صابر که صبر آرم به هجران

بده کام دلم یا دل خدا راتعداد ابیات منتشر شده : 373712