سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

رنگی ز گل ندارم و بویی ز یاسمن

آری کلیددار در بوستان منم

منم وحشی همین مردود بزمش

به پیشش دیگران را بد نبینی

منم در گوشهٔ دوری فتاده

سری بر کنج رنجوری نهاده

منم چون نامه خود روسیاهی

سیه رو ماندهٔ بی روی و راهی

منم کز غم فراقت کشته زارم

به سر جز دیده خونباری ندارم

منم بر باد داده خانه خویش

جدا افتاده از کاشانهٔ خویش

منم این وان تویی اندر برابر

نمی آید مرا این حال باور

منم چون لاله در هامون نشسته

به خاک افتاده و در خون نشسته

منم چون موی خود گردیده باریک

چو شام تار روزم گشته تاریک

منم با خاک ره یکسان غباری

به کوی غم نشسته خاکساری

تعداد ابیات منتشر شده : 510165