سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

منم خاکی به پستی رو نهاده

به زیر پای نومیدی فتاده

تنها نه منم تشنهٔ دیدار، آنجا

جاییست که خضر هم گذاری دارد

منم با خاک ره یکسان غباری

به کوی غم نشسته خاکساری

خار وخس زیاده بر آتش نهاد نیست

گر بوستان حسن ترا باغبان منم

منم فرهاد و شیرین آن شکرخند

کز آن چون کوهکن جان بایدم کند

منم این وان تویی اندر برابر

نمی آید مرا این حال باور

منم شرمنده زین یاری که کردی

همین باشد وفاداری که کردی

منم خرابه نشینی که گلخن تابان

به پیش کلبهٔ من حکم بوستان دارد

به عالمی که منم منتهای غصه مپرس

که قطع مدت و طی زمان نمی باشد

منم شه را کم از خدام درگاه

چه حد بنده و دامادی شاه

تعداد ابیات منتشر شده : 510165