سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

منم امروز که از فیض قبول نظرت

هر چه گویم همه مقبول خواص است و عوام

منم در راه تو از پا فتاده

به طوق خدمتت گردن نهاده

وحشی مپرس مسأله عاشقی ز من

مفتی منم به دین محبت سؤال چیست

منم خود را ز غم رنجور کرده

به پای خویش جا در گور کرده

منم زین طوق چون قمری فغان ساز

به یاد قدت ای سرو سرافراز

منم از حرف تمنی و ترجی فارغ

شسته از صفحه خاطر رقم لیت و لعل

منم شه را کم از خدام درگاه

چه حد بنده و دامادی شاه

منم چینی و چین در بت پرستی

بود مشهور چون با باده مستی

به عالمی که منم منتهای غصه مپرس

که قطع مدت و طی زمان نمی باشد

منم چون اشک خود در ره فتاده

به دشت ناامیدی سر نهاده

تعداد ابیات منتشر شده : 510165