سیمین ساق، بانک شعر پارسی
صفحه ی مورد شما نظر یافت نشد • جستجوی نصرت در بیدل دهلوی
 • جستجوی میر بئله گوزل یاری اولار کی سئومیم؟ سئوگی دولو او گوزلره باخاندا عاشیقم دمیم؟ سنه قوربان منیم اوزوم سنین یرین ایکی گوزوم عمرومه گول چیچک سن سن قلبیمه موتلو نفس سن سن عاشیق لر ایچینده دیوانه من من یوللارین گوزلوین بیچاره من من یار ائوینه گلین الچی گوندرین عاشیقم دییرم دوزدو سئومیگم سنه قوربان منیم اوزوم سنین یرین ایکی گوزوم عمرومه گول چیچک سن سن قلبیمه موتلو نفس سن سن عاشیق لر ایچینده دیوانه من من یوللارین گوزلوین بیچاره من من من کی سنه دوز دییرم عشقینه سالمیسان منی منده گولوم عمور بویو بو قلبیمه یازمیشام سنی سنه قوربان منیم اوزوم سنین یرین ایکی گوزوم عمرومه گول چیچک سن سن قلبیمه موتلو نفس سن سن عاشیق لر ایچینده دیوانه من من یوللارین گوزلوین بیچاره من من در همه ی آثار
 • جستجوی عاقبت خاک شود حسن جمال من و تو در همه ی آثار
 • جستجوی ربلعیات خیام در همه ی آثار
 • جستجوی زاهدان غالب تهی از جلوه او میکنند در خیام نیشابوری
 • جستجوی درون در انوری
 • جستجوی خجالت در همه ی آثار
 • جستجوی بحر در همه ی آثار
 • جستجوی صبر طلب می کنند از دل شیدا در سعدی
 • جستجوی تهرانین غیرتی یوخ شهریار ساخلاماغا در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165