سیمین ساق، بانک شعر پارسی
صفحه ی مورد شما نظر یافت نشد • جستجوی رخسار در همه ی آثار
 • جستجوی فکر بهشت در همه ی آثار
 • جستجوی ناگفته سخن در بیدل دهلوی
 • جستجوی نصرت در همه ی آثار
 • جستجوی میر بئله گوزل یاری اولار کی سئومیم؟ سئوگی دولو او گوزلره باخاندا عاشیقم دمیم؟ سنه قوربان منیم اوزوم سنین یرین ایکی گوزوم عمرومه گول چیچک سن سن قلبیمه موتلو نفس سن سن عاشیق لر ایچینده دیوانه من من یوللارین گوزلوین بیچاره من من یار ائوینه گلین الچی گوندرین عاشیقم دییرم دوزدو سئومیگم سنه قوربان منیم اوزوم سنین یرین ایکی گوزوم عمرومه گول چیچک سن سن قلبیمه موتلو نفس سن سن عاشیق لر ایچینده دیوانه من من یوللارین گوزلوین بیچاره من من من کی سنه دوز دییرم عشقینه سالمیسان منی منده گولوم عمور بویو بو قلبیمه یازمیشام سنی سنه قوربان منیم اوزوم سنین یرین ایکی گوزوم عمرومه گول چیچک سن سن قلبیمه موتلو نفس سن سن عاشیق لر ایچینده دیوانه من من یوللارین گوزلوین بیچاره من من در همه ی آثار
 • جستجوی عاقبت خاک شود حسن جمال من و تو در همه ی آثار
 • جستجوی ربلعیات خیام در خیام نیشابوری
 • جستجوی زاهدان غالب تهی از جلوه او میکنند در انوری
 • جستجوی درون در همه ی آثار
 • جستجوی خجالت در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165