ثُمَّ وَلَّیْتُمْ مُدْبِرِینَ ای ولّیتم الکفّار ظهورکم مدبرین.

عن النبی ص: منهزمین.

ثمّ قال. وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ یعنی ما فی الخیانة من الاثم.

وَ اعْلَمُوا أَنَّما أَمْوالُکُمْ وَ أَوْلادُکُمْ فِتْنَةٌ

ثمّ

ربّ ان تعف فالمعافاة ظنّی

ثنات گویم کز گفتن ثنای تو من

ثواب یابم همچون ز خواندن قرآن

ثنایش بیش نشمارم دعایش بر زبان آرم

که من خود خوش نمی دارم ثناهای زبانی را

ثنای عزم تو نارم نبشت در دیوان

که همچو باد پراکنده می کند دفتر

ثانی سایهٔ یزدان که به عالی عتبه اش

نور خورشید قدم می ننهد بی تقبیل

ثنای خواجهٔ ایام حرز جان تو بس

تو مدح گوی و میندیش از هزار خطر

ثناهای او اهل دین کرده اند

چو الحمد و چون قل هو الله ز بر

ثبزرگانش گفتند کز بیش و کم

اگر بخت یاور بود نیست غمتعداد ابیات منتشر شده : 206526