سیمین ساق، بانک شعر پارسی

از طریق فرم زیر می توانید با ما تماس بگیرید.

می توانید از طریق تلگرام ِ @enikazemi و یا ایمیل [email protected] با ما در ارتباط باشید.

تعداد ابیات منتشر شده : 510165