سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چند جوانیم که شعر آرامِ‌مان میکند.

به دور از هر گونه حاشیه و هیاهو، فضایی آرام ساخته ایم تا برای شما زیباترین بیت های پارسی را به تفکیک شاعر و موضوع گردآوری کنیم. اینجا هرگز شعری نخواهید یافت که نام شاعرش را غلط نوشته باشیم، ما اشعار را با دقت بسیار انتخاب میکنیم. 

شما هم می توانید در این پروژه ما را یاری کنید، برای شروع می توانید از صفحه تماس با ما اقدام کنید.

 

 • جستجوی دل سام شد چون بهشت برین در فردوسی
 • جستجوی زهرا در همه ی آثار
 • جستجوی دزد در همه ی آثار
 • جستجوی شمشیر در فردوسی
 • جستجوی سپیده در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در حافظ
 • جستجوی دو دلم در سعدی
 • جستجوی عشق در مولوی
 • جستجوی محسن در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در جامی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 509580