سیمین ساق، بانک شعر پارسی

همه هستی ز ملک تا ملکوت

یک رقم زان جریدهٔ جبروت

هم ز وی آورند کز اصحاب

دید شخصیتش بعد مرگ به خواب

همه آفت دیده و آشوب دل

ز گل شان فرو رفته در پا به گل

هیچ جا دلشکسته ای دیدی

وز خود و خلق رسته ای دیدی

همچنین نازبالشی کوتاه

بنهادم به زیرکردن ماه

هفته ای کرد این چنین خون ریز گرم

برج سنگین سست شد چون موم نرم

هر چند جهان خندهٔ یک لاله ستانست

کو دل که برد رنگ قبول از نظر داغ

هر نواحی منجنیقی از نبرد

هم چو کوه قاف او بر کار کرد

همه ذرات اندر گفت و گویند

ابا جان ودل اندر جستجویند

هر لخت دل آیینهٔ برقی ست جهانسوز

خورشیدکشیده است جنونم به بر داغ

 • جستجوی آرزو در همه ی آثار
 • جستجوی درد كشأنkpvj"gk'go در حافظ
 • جستجوی عشق در حافظ
 • جستجوی ناگفته سخن در بیدل دهلوی
 • جستجوی خرد در فردوسی
 • جستجوی مادر در سعدی
 • جستجوی سرمست در همه ی آثار
 • جستجوی دنیا هیچ در همه ی آثار
 • جستجوی بی توجه در همه ی آثار
 • جستجوی عشوه در فیض کاشانی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 509595