سیمین ساق، بانک شعر پارسی

ذکر و تسبیحات اجزای نهان

غلغلی افکند اندر آسمان

ذوق سرمستی ز سر مستان طلب

نعمت الله را ز خوان عارفان

ذوق از زاهدان نخواهی یافت

با چنین طایفه کمی بنشین

ذوق ما داری بیا با ما نشین

عاشقانه خوش درین دریا نشین

ذوق سید حباب می بخشد

تا ابد گو ذوق به او آمین

ذوق حضور در جهان رسم صنم گری نهاد

عشق فریب می دهد جان امیدوار را

ذره و آفتاب در نظر است

تیز می بین و خرده بین می بین

ذره پرور آفتابا مهر گستر خسروا

ای دل ذرات عالم جانب مهرت کشان

ذوالفقار نطق تاج الدین شریعت را به دست

آن به معنی توامان با ذوالفقار حیدری

ذات او چیست بعد خیل رسل؟

گل پس از برگ و میوه بعد از گل



تعداد ابیات منتشر شده : 292213