سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند

تا تو نانی به کف آریّ و به غفلت نخوریآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند

hfv , fhn , li , o,vadn , tg; nv ;hvkn

jh j, khkd fi ;t Hvdّ , fi ytgj ko,vd

 • جستجوی انتظار در حافظ
 • جستجوی خواجو در همه ی آثار
 • جستجوی جان در همه ی آثار
 • جستجوی چو شمشیر پیکار در سعدی
 • جستجوی سر در همه ی آثار
 • جستجوی صبح در همه ی آثار
 • جستجوی بی قرار در همه ی آثار
 • جستجوی قهر در سعدی
 • جستجوی برق در سعدی
 • جستجوی گاه مستی و گاه خرابی تو در اوحدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 507660