سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

بی حسرت از جهان نرود هیچ کس به در

الا شهید عشق به تیر از کمان دوستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - بی حسرت از جهان نرود هیچ کس به در

fd psvj hc [ihk kv,n id] ;s fi nv

hgh aidn uar fi jdv hc ;lhk n,sj

 • جستجوی رخسار در صائب تبریزی
 • جستجوی آوارگی در همه ی آثار
 • جستجوی گل خوش بوی در سعدی
 • جستجوی انتظار در حافظ
 • جستجوی خواجو در همه ی آثار
 • جستجوی جان در همه ی آثار
 • جستجوی چو شمشیر پیکار در سعدی
 • جستجوی سر در همه ی آثار
 • جستجوی صبح در همه ی آثار
 • جستجوی بی قرار در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 507660